Tjänster

*Ungskogsröjning/Underväxröjning

*Manuell Huggning

*Avancerad trädfällning

*Rågångsmålning/Rågångsröjning

*Mindre avverkningsuppdrag

*Snöröjning

*Dikor för köttproduktion

*Uthyrning av fritidsboende